ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده تداوم دارد

ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده تداوم دارد

ممنوعیت واردات خودرو در سال آینده تداوم دارد

اعلام 7 ردیف درآمدی دولت از محل خودرو در بودجه پیشنهادی سال 99

درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در بودجه 99 صفر در نظر گرفته شده و به همین دلیل پیش‌ بینی می‌شود در سال آینده به دلیل حفظ ذخایر ارزی ممنوعیت واردات خودرو تداوم داشته باشد.

در لایحه بودجه پیشنهادی سال 99 علاوه بر حقوق ورودی، درآمد حاصل از افزایش عوارض واردات خودروهای سواری به میزان 5 درصد قیمت روی کشتی نیز بر خلاف سال گذشته صفر شده است در حالی که در لایحه بودجه سال آینده مالیات شماره گذاری خودرو 7 هزار میلیارد ریال معادل 700 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در همین حال درآمد حاصل از مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل در لایحه بودجه سال آینده حدود 13 هزار میلیارد معادل یک هزار و 300 میلیارد تومان ذکر شده است در حالی که در آمد حاصل از واگذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت در لایحه بودجه سال 99 دولت، 7 هزار و 500 میلیارد ریال معادل 750 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در این لایحه، درآمد موضوع اخذ عوارض شماره گذاری بر خودروهای وارداتی که اولین بار شماره گذاری می شود متناسب با میزان آلودگی و ارزش گمرکی آنها نیز 1000 میلیارد ریال معادل 100 میلیارد تومان ذکر شده است.

درآمد پیش بینی شده دیگر در لایحه بودجه سال 99 به درآمد حاصل از معاینه فنی خودروها اختصاص دارد به طوری که البته رقم قابل توجهی نیست و یک میلیارد ریال معادل 100 میلیون تومان پیش بینی شده است.

بخش دیگری در آمدی دولت حاصل از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که جمع کل آن 200 میلیارد ریال معادل 20 میلیارد تومان محاسبه شده است.

همچنین در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال 99، درآمد حاصل از وضع عوارض از افزایش 10 درصدی ارزش گمرکی خودروهای بنزین سوز 300 میلیارد ریال معادل 30 میلیارد تومان پیش بینی شده است.